NEDEN İHRACAT?

NEDEN İHRACAT YAPILMALIDIR

Küreselleşme çağında, siyasi sınırların yeniden çizilmesi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, dünya ekonomisi köklü bir değişim geçirmiştir. Doğu Bloku'nun çöküşü ve yeni tüketici pazarlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, rekabetçi üreticiler için daha fazla fırsat doğmuş, teknolojinin erişilebilir hale gelmesi, daha ucuz, daha hızlı ve kaliteli üretim imkânları sağlamış, bu da dünya çapında rekabeti artırmıştır.

 

Önceden az gelişmiş olarak kabul edilen ülkeler, iletişim ağlarının genişlemesi ve bilgiye erişimde yaşanan patlama sayesinde gelişmiş ekonomilerle rekabet edebilir hale gelmiştir. Bu dönem, bu ülkeler ve firmalar için dünya pazarlarındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bir zaman dilimi olarak öne çıkmaktadır.. Dolayısıyla, ihracat yapmak, bir ülkenin veya firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü artırması açısından son derece önemli hale gelmiştir.

 

İHRACAT KAZANIMLARI 

Satış ve karları artırmak için, iç pazarda başarılı bir performans sergileyen bir firma, muhtemelen uluslararası pazarlara giriş yaparak kârlılığını artırabilir.

Dünya pazarlarından pay almak isteyen şirketler, uluslararası arenaya açılarak rakiplerinin pazar payı stratejilerini ve pazarlama taktiklerini öğrenme fırsatı bulabilirler.

İç pazar bağımlılığını azaltmak amacıyla ihracat yapan firmalar, pazarlama kabiliyetlerini geliştirirken iç pazardaki müşteri bağımlılığını azaltabilirler.

Pazar dalgalanmalarını dengelemek için, firmalar küresel pazarlara açılarak yerel piyasalardaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan etkilenme riskini azaltabilirler.

Fazla üretim kapasitesini değerlendirmek için ihracat yaparak, üretim sürelerini ve kapasite kullanımını artırarak ortalama birim maliyetleri düşürebilir ve ölçek ekonomisine ulaşabilir.

Rekabet gücünü artırmak için ihracat yapmak, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırabilir. Yeni teknolojilere, yöntemlere ve pazarlara açılarak firmalar ve ülkeler, ticaret dengesinin iyileşmesine katkı sağlayabilirler.

İstihdamı artırmak için mal ve hizmet ihracatı yapmak, yeni iş fırsatları yaratır ve işsizlik oranlarını düşürebilir.

Dış ticaret açığını azaltmak için ihracat yapmak, ithalat ile ihracat arasındaki dengeyi düzeltebilir ve dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlayabilir.

İhracatla ilgili uzmanlardan destek almak isteyen firmalar için, Türkendeks Trade gibi dış ticareti geliştirme kuruluşları, ihracat sürecinde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak şirketlere yardımcı olabilirler. Bu kuruluşlar, ihracat yapmayı düşünen firmaların her aşamada karşılaşabileceği sorunlara çözüm bulmada destek sağlarlar.

 

İHRACATA YÖNELİK BİR KARAR ALMADAN ÖNCE YANITLANMASI GEREKEN SORULAR

Firmanın İç Pazardaki Performansı ile ilgili:

İç pazardaki başarı faktörleri nelerdir?

Mevcut pazar payı nedir?

 

İhracat Motivasyonu ve Planı:

İhracatın amaçları nelerdir?

İhracat departmanının hiyerarşik konumu nedir?

Hangi personel ihracat sürecinde görev alacak?

Personel sayısında artış gerekliliği var mıdır?

Personelin dış pazarlar ve ihracat konusundaki deneyimleri nelerdir?

Şirket ihracata ne kadar isteklidir ve risk almaya hazırdır?

 

Rekabet Analizi:

Ürün veya hizmetin yabancı pazardaki rekabet avantajları nelerdir?

Ürünün benzersiz özellikleri nedir?

Genel rekabet avantajları nelerdir?

 

Hedef Pazar Belirleme:

Hangi pazarlar hedeflenmektedir?

Dış pazarlarda stok seviyeleri nasıl belirlenecek?

Dış pazarlardaki rakiplerin performansı nasıl?

Ürünü gümrük vergileri, kotalar veya diğer ticari engeller kısıtlıyor mu?

 

Kültürel ve Hukuki Uyum:

Ürün veya hizmet, hedef pazarın kültürel ve yasal düzenlemelerine uygun mu?

Patent veya ticari marka koruması gerekiyor mu?

Ürünün etiketleme gereksinimleri nelerdir?

 

Pazarlama ve Satış Stratejisi:

Ürün veya hizmetin pazarlanma planı nedir?

Hangi şirketler veya acenteler benzer ürünleri satın almıştır?

Dış pazarda firmayı temsil edecek kişi kim olacak?

Acenta veya dağıtıcı atanacak mı?

Acentaya veya dağıtıcıya hangi bölgeler verilecek?

Acenta veya dağıtıcının kabul edilebilir davranışları nelerdir?

Potansiyel alıcılar ürünü canlı olarak görebilecekler mi?

Ürünü tanıtmak için uygun ticaret fuarları var mı?

 

İHRACAT İŞLEMLERİNDE YER ALAN TEMEL ADIMLAR

 1. İç pazar performansının detaylı analizi (ürün, kurumsal, mali ve pazarlama açılarından).
 2. Firmanın üretim kapasitesinin değerlendirilmesi
 3. Hedef pazarları seçmek
 4. Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerinin değerlendirilmesi
 5. Sektör bazında pazar araştırması yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi
 6. Pazara giriş stratejisinin belirlenmesi
 7. Hedef pazarlardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon gereksinimlerinin tespit edilip uygunluğunun
 8. Sağlanması
 9. Patent ve telif hakları hakkında bilgi toplamak
 10. Finansman kaynaklarının bulunması ve değerlendirilmesi
 11. Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer ticari engellerin belirlenmesi ve buna göre fiyatlandırma stratejisinin oluşturulması
 12. Pazarlama planının hazırlanması ve uygulanması.
 13. Dağıtım yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması
 14. Temsilcilik veya satış yöntemlerinin seçilmesi
 15. Satış sözleşmelerinin müzakeresi ve tamamlanması
 16. Üretimin tamamlanması ve ürünlerin ambalajlanması ile etiketlenmesi
 17. Gerekli belgelerin tamamlanması ve gümrük işlemlerinin hazırlanması
 18. Ürünlerin nakliyesi için lojistik süreçlerin planlanması ve yönetilmesi
 19. Sigorta işlemlerinin yapılması ve gerektiğinde güvence altına alınması
 20. Yukarıdaki konuların detayları ile ilgili dış ticaret uzmanlarına ve gümrük müşavirlerine danışılması gerekirse danışmanlık hizmeti alınması