İHRACAT PLANLAMASI

PLANLAMANIN TEMELLERİ

İhracat planının geliştirilmesi, titiz bir planlama ve zaman alır. Her yeni girişim gibi, ihracat kararı da sadece kısa vadeli kar amacı değil, aynı zamanda uzun vadeli bir iş yatırımı olarak düşünülmelidir. Uluslararası iş anlaşmaları için taahhütlere girilmeden önce, detaylı bir iş planının hazırlanması, ürünün ihracata hazır olup olmadığını belirlemede kilit bir adımdır. İyi hazırlanmış bir plan, uluslararası pazarlarda ürünün potansiyelini belirlemede, finansmanın elde edilmesini kolaylaştırmada, ürün için bir pazar olup olmadığını araştırmada ve ihracatın maliyetini belirlemede yardımcı olacaktır. 

Bir ihracat planının ana bölümleri şunlardır:

 • Firma başarısını etkileyen faktörleri ve yerli ve yabancı rakiplerine göre sahip olduğu avantajları listelemek
 • Firmanın ihracat potansiyeli olan ürünleri belirlemek
 • İhracat konusunda karşılıklı veya karşılıksız finansal destek veren kuruluşları tespit ederek  potansiyel teşvikleri değerlendirmek
 • Firmanın uzun vadeli hedeflerini ve ihracatın bu hedeflere nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek
 • Firmanın analizini yapmak ve ihracat kararının yönetim kademesinde desteklenmesini sağlamak
 • Ürünün uluslararası pazarda neden eşsiz olduğunu açıklamak
 • Pazarda mevcut fırsatları belirlemek
 • Hedef müşterilerin demografik ve sosyo-ekonomik profilini ortaya çıkarmak
 • Firmanın sektör içindeki rekabet edebilirliğini belirlemek için sektör analizi yapmak
 • Potansiyel müşterilerden oluşan küçük bir örnek grup üzerinde araştırma yapmak
 • Sektörün ve firmanın gelecekteki performansı hakkında tahminde bulunmak
 • Müşterilerin ilgisini nasıl çekebileceğini ve sürdürebileceğini belirlemek
 • Uluslararası fiyatlandırma stratejisi belirlemek
 • Ürünü pazarlama taktikleri geliştirmek
 • Hangi dağıtım kanallarının seçileceğini belirlemek
 • Hedef pazarların gereksinimlerini ve pazarlama stratejilerini incelemek
 • Kuruluşa yönelik bir iletişim stratejisi geliştirmek
 • Uluslararası iş ilişkileri planı oluşturmak
 • Üretim miktarını, genişleme için gerekenleri belirlemek
 • Beş yıllık kar ve zarar tahmini yapmak
 • İhracatın birinci yılı için maliyet tahmini yapmak
 • Nakit giriş ve çıkışlarını hesaplamak
 • Likiditeyi ve nakit pozisyonunu belirlemek
 • Karşılanması gereken satış miktarını hesaplamak
 • Gerekli finansmanı belirlemek
 • Kazançların nasıl kullanılacağını belirlemek

İhracat hedefleri, toplam sermaye gereksinimi, beklenen kar ve planın uygulanma zaman çizelgesi ile ilgili detayları belirtmek gereklidir. Ayrıca, anahtar kişilerin özgeçmişleri, potansiyel müşteriler, pazar araştırması bilgileri, çizimler, anlaşmalar ve mali tahminler gibi önemli belgeler de planın sonuna eklenmelidir.