HİZMET SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

Satıcı:

Ünvanı :TÜRKENDEKS FİNANSAL DEĞERLEME VE DERECELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adresi : HACIMİMİ MAH. KEMERALTI CAD. SEVGİ İŞ HANI NO: 34/ 13 Beyoğlu, İstanbul

Web adresi : www.turkendeks.com    

E-mail: operasyon@turkendeks.com

 

Bu bölüm TÜRKENDEKS ile Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) (ücretli-ücretsiz ) genel ve kanuni sorumluluklarını içerir.

TÜRKENDEKS, TÜRKENDEKS FİNANSAL DEĞERLEME VE DERECELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ..şirketinin bir ürünü ve markasıdır.

TÜRKENDEKS üyelikleri 1 yıllıktır (365 gün).

TÜRKENDEKS internet sitesini kullanmadan önce aşağıda yer alan, TÜRKENDEKS internet sitesinin hizmetlerin kullanım koşullarını ve TÜRKENDEKS Gizlilik Politikasını dikkatli bir sekilde okuyunuz. Eğer bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, TÜRKENDEKS internet sitesini herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Bu sözleşme, “Siz” veya “Kullanıcı” olarak adlandırılan TÜRKENDEKS internet sitesinin kullanıcısı ile “TÜRKENDEKS”nın sahibi olan TÜRKENDEKS FİNANSAL DEĞERLEME VE DERECELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. arasında kurulmaktadır.

2. HİZMETLER

Bu sözleşme, TÜRKENDEKS tarafından aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır.

Taraflar arasında yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, TÜRKENDEKS ile aranızdaki sözleşme işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içerecektir.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri”ni kullanmaya başladığınız andan itibaren işbu belgede belirtilen şart ve koşulları anlamış ve kabul etmiş olursunuz.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri”, Tarafımızca yönetilen ve kullanılan yöntemler ile derlenip, işlenip ve organize edilen ticari verileri ilgili diğer bilgi ve hizmetlerle birlikte sağlayan ticari bir hizmettir.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri”nin büyük çoğunluğu ücret ödemeden kayıt olan kullanıcılara açık olmayıp belirli bir ücret karşılığı ücret ödeyen Siz veya kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Ücretli veya üyelik gerektiren “TÜRKENDEKS Hizmetleri”ne üye veya kayıt olmakla, bu Kullanım Koşullarını ve TÜRKENDEKS Gizlilik Politikasını (sözleşmeyi) kabul edip onaylamaktasınız.

TÜRKENDEKS, sadece kendi tasarrufu ile ve önceden haber vermeksizin Size veya genel olarak kullanıcılara “TÜRKENDEKS Hizmetleri”ni (“TÜRKENDEKS Hizmetleri” kapsamındaki herhangi bir özelliği) sürekli veya geçici olarak vermeyi durdurabilir. Diğer taraftan Kullanıcı, “TÜRKENDEKS Hizmetleri”ni kullanmayı her an özel olarak bildirimde bulunmadan bırakabilir.

TÜRKENDEKS tarafından hasabınıza erişimin engellenmesi durumunda, TÜRKENDEKS tarafından sunulan hizmetlere veya diğer içeriklere erişminizin ve kullanımınızın engelleneceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

TÜRKENDEKS, “TÜRKENDEKS Hizmetlerini” şekil ve içerik itibariyle önceden haber vermeksizin, değiştirme ve kaldırma hakkını saklı tutar. TÜRKENDEKS, sağladığı hizmetlere tek taraflı olarak sınırlama getirebilir.

TÜRKENDEKS Hizmetleri, TÜRKENDEKS’nın rakibi konumunda olan veya benzer faaliyetler gösteren, üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.

3. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TÜRKENDEKS internet sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili risk kullanıcılara/size aittir.

TÜRKENDEKS hizmetleri sadece bu sözleşmedeki şartlar ve ilgili yasal alanlarda uygulanan kanun, yönetmelik, genelgeler veya diğer yasal mevzuatta benimsenmiş uygulamalar veya kuralların izin verdiği amaçlar için ve yasal çerçevede kullanmayı kabul etmektesiniz.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri”ni, ürünlerini ve bilgilerini hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, herhangi bir şekilde ticaretini yapmamayı, pazarlama yapmamayı, dağıtımını yapmamayı, yayımlamamayı, transfer etmemeyi, yeniden satmamayı veya otomatik olarak indirme-downloading yapmamayı kabul etmektesiniz.

TÜRKENDEKS, hizmetlerine geçerli bir üyeliği olduğu sürece Size/Kullanıcıya, sadece kurum/organizasyon içi kullanıma yönelik bu sözleşmedeki hükümler çerçevesinde ilgili hizmetlere ulaşma ve kullanma imkanı veren kişisel ve transfer edilemez bir kullanım hakkı sağlamaktadır. Siz veya Kullanıcı, bu sözleşme ile sağlanan kullanım haklarını başkasına tahsis edemez, devredemez, satamaz, şirket/kurum içi kullanım dışında üzerinde tasarrufta bulunamaz ve özellikle Kullanıcı başka birisine TÜRKENDEKS Hizmetlerinden yararlanması için anılan kullanım hakkını kullandırtamaz.

Kullanıcı ve Üye, “TÜRKENDEKS” tarafından sorulan tüm sorulara doğru cevap vermek sorumluluğundadır. Bazı “TÜRKENDEKS Hizmetleri”ne erişmek için kayıt işlemleri veya “TÜRKENDEKS Hizmetleri”ni sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. TÜRKENDEKS’ya verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

TÜRKENDEKS tarafından sunulan hizmetlere ve söz konusu hizmetlerin bağlı olduğu sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri”ni spamming veya yasa dışı istenmeyen pazarlama amaçlarıyla kullanmak kesinlikle yasaktır.

TÜRKENDEKS’in maruz kalacağı kayıp ve zararlar da dahil olmak üzere bu metin kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu ve ihlallere ilişkin olarak TÜRKENDEKS’nın ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri” “olduğu gibi” verilmektedir ve TÜRKENDEKS, işbu Hizmetlere ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

TÜRKENDEKS, internet sitelerinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer söz konusu sitelerde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse TÜRKENDEKS bu konuda bir sorumluluk taşımaz.

Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir.

TÜRKENDEKS, üyelik bilgilerinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, TÜRKENDEKS hizmetlerini hiç bir şekilde kötü amaçla kullanamaz.

4. ÜCRETLENDİRME VE GÜVENLİK

TÜRKENDEKS Hizmetlerinin ücretli kısmını kullanmak isteyen Kullanıcıların, TÜRKENDEKS tarafından zaman zaman tutarı belirlenen ve geri ödenmeyen bir ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Kredi kartı, havale ve ödeme metodu fark etmeksizin, ödemesi yapılan Yıllık TÜRKENDEKS Üyelik Hizmet Satışlarının (Verilen siparişlerin) iadesi ve iptali yoktur.

TÜRKENDEKS Hizmetlerine erişmesi için kredi kartı ile ödeme seçeneği sunulması amacıyla Kullanıcının kredi kartı bilgileri talep edilebilir. Diğer benzer iletişim sistemleri gibi, internet üzerinden bilgi göndermede teknik takip riski bulunmaktadır. TÜRKENDEKS, teknik takibi en aza indirmek için tüm normal önlemleri almasına rağmen, bu şekilde gönderilen bilginin riskinden Kullanıcı kendisi sorumludur ve TÜRKENDEKS bu tür bilginin transfer güvenliğinde herhangi bir sorumluluk taşımaz.

TÜRKENDEKS Hizmetlerine ulaşmak için, Kullanıcı  TÜRKENDEKS tarafından zaman zaman yayımlanan ek kullanım koşullarına uyar.

Kullanıcı, yetkili olmayan üçüncü kişilerin Kullanıcı üzerinden TÜRKENDEKS Hizmetlerine erişmesine izin veremez ve sitede yayımlanan güvenlikle ilgili talimatlara uyar. Ücretli üyelik gerektiren hizmetlere erişebilmek için Kullanıcı, TÜRKENDEKS  tarafından verilen veya onaylanan kullanacı adı ve şifreleri kullanır. Kullanıcı, TÜRKENDEKS tarafından verilen veya onaylanan kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur ve söz konusu kullanıcı adını ve şifreyi başkalarına gösteremez/kullandırtamaz.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri”ne erişimde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmekte ve anlamaktasınız.

Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm hareketler için TÜRKENDEKS’ya karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiğiniz anda hiç vakit kaybetmeden TÜRKENDEKS’ya haber vereceğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla TÜRKENDEKS’de eriştiğiniz verileri TÜRKENDEKS Gizlilik Poliitkası ve Kullanım Koşulları çerçevesinde kullanacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Yıllık kullanım hakkı yıllık tahsis edilir ve bir sonraki yıla devredilemez.

5. SAHİPLİK VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

TÜRKENDEKS, “TÜRKENDEKS Hizmetleri” üzerindeki tüm hukuki haklara, kanuni mülkiyete ve kazanca, “TÜRKENDEKS Hizmetleri” kapsamında varolan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı olmaksızın), sahip olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, TÜRKENDEKS Hizmetleri TÜRKENDEKS tarafından gizli olduğu belirtilen bilgileri içerebilir ve Kullanıcı TÜRKENDEKS’in önceden yazılı izni olmadan bu bilgileri açıklayamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

TÜRKENDEKS ile aksine yazılı bir sözleşme yapmadıkça, işbu Kullanım Koşullarındaki hiçbir hüküm size TÜRKENDEKS’nın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

Kullanıcı, TÜRKENDEKS Hizmetleri üzerinde veya Kullanıcının TÜRKENDEKS Hizmetlerini kullanarak derlediği veriler üzerinde herhangi bir hak elde etmediğini kabul etmektedir. Kullanıcı TÜRKENDEKS’e ait herhangi bir telif hakkı sembolünü veya diğer belirleyici marka özelliklerini veya bilgilerini değiştiremez veya kaldıramaz.

Kullanıcı veya Siz TÜRKENDEKS Hizmetlerinin herhangi bir bölümünü değiştiremez, başka şekle sokamaz veya herhangi bir şeye uyarlayamaz ve TÜRKENDEKS Hizmetlerine izinsiz erişmek için herhangi bir yazılım veya teknik kullanamaz veya TÜRKENDEKS Hizmetlerine zarar verebilecek herhangi bir yazılımı kullanamaz. Kullanıcının TÜRKENDEKS Hizmetlerinden yararlanması/ kullanması esnasında herhangi bir hacking yöntemini veya tekniğini kullanması kesinlikle yasaktır.

TÜRKENDEKS’nın internet sitesinin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı TÜRKENDEKS ‘ya aittir. Ayrıca sitenin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

TÜRKENDEKS internet sitesinde bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı TÜRKENDEKS’e aittir.

6. REKLAMLAR

TÜRKENDEKS’in bazı internet hizmetleri reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu “TÜRKENDEKS Hizmetleri”nde reklam ve promosyonlara yer verilebilir. Bu reklamlar, “TÜRKENDEKS Hizmetleri” nde yer alan bilgilerin içeriğini, “TÜRKENDEKS Hizmetleri” aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir.

TÜRKENDEKS, sunduğu “TÜRKENDEKS Hizmetleri”ne bu tip reklamları koyabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri” nde yapılan reklamın kapsamını, içeriğini, şeklini ve diğer özelliklerini size önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Reklamların tam ve doğru olduğuna; TÜRKENDEKS‘in sunduğu “TÜRKENDEKS Hizmetleri” nde yapacağı herhangi bir değişiklik veya “TÜRKENDEKS Hizmetleri” nde verilmesinde herhangi bir sürekli veya geçici durdurma; “TÜRKENDEKS Hizmetleri” nde kullanımınız sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamaması; TÜRKENDEKS’e doğru kullanıcı adı ve şifre bilgilerini vermemeniz; şifrenizi veya kullanıcı adı bilgilerinizi güvenli ve gizli tutamamanız durumunda TÜRKENDEKS,  size karşı yükümlü olmayacaklardır.

Yukarda beliritlen TÜRKENDEKS‘in sorumluluğundaki sınırlamalar, TÜRKENDEKS’in bahsi geçen zararların doğma olasılığından haberdar edilmiş olması veya bu olasılığın farkında olması gerektiğinden bağımsız olarak uygulanacaktır.

TÜRKENDEKS, internet sitesinde yer alan şirket, kurum veya kişilerin vermiş olduğu ilan-iletişim bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. TÜRKENDEKS internet sitelerine ilan veren kişi veya kurumlar ilanda bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.

Kullanıcıların diğer ilanları değiştirme çabaları ve sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar; sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek faaliyetler; virüs aracılığıyla TÜRKENDEKS sitelerinin çalışmasına engel olma eylem ve faaliyetleri kesinlikle yasaktır.

7. KOŞULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

TÜRKENDEKS zaman zaman Kullanım Koşullarında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, TÜRKENDEKS kullanım koşullarının yeni bir kopyasını internet adreslerinden erişilebilir hale getirecektir. TÜRKENDEKS internet sitesine girerek o an için geçerli olan koşulları kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları kontrol etmeniz gerekir.

Eğer “TÜRKENDEKS”ni, Kullanım Koşullarının değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, TÜRKENDEKS sizin bu kullanımınızı yenilenen kullanım koşullarının kabülu olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

8. DİĞER ŞARTLAR VE İÇERİKLER

Eğer Kullanıcı, TÜRKENDEKS ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilse, Kullanıcı TÜRKENDEKS Hizmetlerini kullanamaz ve Kullanım Koşullarını kabul edemez.

“TÜRKENDEKS Hizmetleri” başka internet sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. TÜRKENDEKS’in bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip internet siteleri, linkler ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, içeriği, ürünü, bilgiyi veya diğer maddeleri onaylamadığını Kullanıcı peşinen kabul eder.

Kullanıcı, bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu internet siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu internet siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün, bilgi veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağı güvenden dolayı maruz kalacağı her türlü kayıp veya zarardan TÜRKENDEKS’in sorumlu olmadığını kabul eder.

Veritabanımızda bilgileri yer alan firmalardan bilgilerinin silinmesini talep eden firmaların kayıtları bu taleplerini operasyon@turkendeks.com adresine e-posta ile bildirmeleri durumunda silinmektedir.

9. YASAL UYARI VE UYGULANACAK HUKUK

TÜRKENDEKS internet siteleri ve içeriklerindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası metinleri esas alınacak olup, Ankara - Türkiye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de Ankara-Türkiye'den yürütülecektir. Ayrıca, üçüncü taraflar aracılığı ile anlaşma sağlanması yoluna gidilmez.

TÜRKENDEKS‘in kullanım koşullarında yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çözümü yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması TÜRKENDEKS’nın haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmez ve bu haklar veya çözümler TÜRKENDEKS  için geçerli olmaya devam eder.

Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme, Kullanım Koşullarındaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olduğuna karar verirse, işbu hüküm Kullanım Koşullarındaki diğer hükümleri etkilemeden Kullanım Koşullarından çıkartılacaktır. Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri yürürlükte ve icra edilebilir olmaya devam edecektir. 

TÜRKENDEKS Hizmetleri, TÜRKENDEKS‘in rakibi konumunda olan veya TÜRKENDEKS ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.