FTR Endeks

FTR (Foreing Trade Report) Endeks

FTR (Foreing Trade Report) Endeks Nedir?

FTR (Foreing Trade Report) Endeks, yurt içinde mal ve hizmet üreten firmaların, ürettiklerini yurt dışına satmaları konusunda rehber niteliği taşıyan bir Dış ticaret raporudur. Ticari tanıma göre hazırlanan bu rapor, bir firmanın ürettiği ürünleri yurtdışına satabileceği bir piyasa kurmasına yardımcı olabilecek fırsatlar sunacaktır.

 

FTR (Foreing Trade Report) Endeks Gerekliliği

İhracat yapmak isteyen bir firmanın yeni bir departmanın kurulmasına, satılacak ürünlerin kusursuz hale getirilmesine, lojistik maliyetlerinin minimize edilmesine ve ürünlerini pazarlayabileceği yurt dışında yer alan müşterilere ihtiyacı vardır.

FTR Endeks  sayesinde tüm bunlar uzun ve meşakkatli bir süreç olmaktan çıkacaktır. FTR Endeks firmalara, AR-GE ve pazarlama süreçlerinde, internette veya piyasada pek çok araştırma yaparak fazladan para, zaman ve enerji harcamalarına gerek kalmadan hızlı operasyonlar yapmalarına destek olabilecek bir yardımcı niteliğindedir.

 

FTR (Foreing Trade Report) Endeks Amacı

Türkiye’de pek çok firma ürünlerini piyasaya sürmekte, bu ürünlerin pek çoğu ihracat ürün potansiyeli taşımaktadır. Bu potansiyelin farkında olmayan firmalar, sadece yurt içi pazarlarına odaklanmakta, tüm enerjilerini buna sarf etmektedir. Bu sayede daha güvenli ve risksiz şekilde ticaret yaptıklarını düşünürler ve büyüyemezler. Ancak bakış açılarını değiştirdiklerinde aslında bu durumun daha riskli olduğunu fark edeceklerdir. Bu gibi durumlarda, FTR Endeks, firmalara bir ihracat penceresi açmakta, çeşitli ticaret fırsatları sunabilmektedir. Diğer taraftan, hali hazırda ihracat yapan firmaları ele aldığımızda genelde firmaların aynı ülkelere, aynı müşterilere ve belirli, sınırlı kapasitelerle ihracat yaptığını görmek çokta zor olmamaktadır. FTR Endeks, sınırları kaldıran, firmalara değişik ülkelerde, değişik alıcılar bulabilecekleri imkânlar sunan yapısı ile bir dönüm noktası olacaktır. 

 

Yenilikçi Yönü

Piyasada mevcut durumda elde edilebilecek ihracat raporları, ihracatın nasıl olacağı, ne tür evraklara ihtiyaç duyulduğu veya ithalatçı listesi temin edilebilecek raporlardan ibarettir.

Ancak FTR (Foreing Trade Report) Endeks, bu bilgilerden çok daha kapsamlı olarak, performans ekseni alıcı ve satıcı analizlerinin yanında, para birimi analizi, akıllı ticari tanım sınıflandırma analizi, tonaj analizi, dönemsel satış ve teslim tipi analizleri gibi çok daha bulunması zor satış ve performans odaklı bilgiler içermektedir. 

Dahası bir kullanıcı FTR Endeks'i hem bir üretici olarak üretimini çeşitlendirmek ve değişik alıcılar bulmak için hem de bir girişimci olarak güçlü bir tedarik zinciri kurmak için kullanabilir. Bu açıdan bakıldığında kurulan tedarik zincirleri ile çok daha güçlü bir pazara erişilebilir.

 

Ar-Ge Niteliği 

Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum düşünüldüğünde ihracatın gelişmesi ve geliştirilmeye teşvik edilmesine doğrudan destek olacak aktivitelerin merkezi gibi bir noktaya konumlandırılma potansiyeli taşıyan FTR (Foreing Trade Report) Endeks, üretici firmaların yurtdışına satış yapmaları için ihtiyacı olan müşteri portföyü, ürün tanımı tespiti, tonaj ve teslim tipi analizleri gibi modüller içermektedir. 

Bu modüllerin oluşturulabilmesi için Ar-Ge çalışmaları kapsamında Türkiye’nin ithalat ve ihracat ilişkilerinin bulunduğu ülkeler, bu ülkelerin iklimsel, demografik, coğrafi ve teknolojik özellikleri, ihracat yapan firmalar ile yapma potansiyeli olan firmaların yapısı, farklılıkları, üretilen ürünleri, üretim potansiyelleri ve birbirleri ile olan ilişkileri internet ve saha araştırmaları ile tespit edilmelidir. 

İnternet ve saha araştırması verilerinin ortaya konulmasının ardından indekslenmesi, indekslenen verilerin bir veri tabanında toplanması ve bu veri tabanında işlenerek analizlere ve sonrasında modüllere dönüşmesi için yapay zekâdan faydalanarak bir uygulama geliştirilmesi gerekmektedir. Bu uygulama ile oluşturulan modüller planlanmış ve amaca hizmet eden dokümanlara dönüştürülerek projenin nihai ürünü olan FTR Endeks adıyla ihracatçıların kullanımına sunulmaktadır.

 

Yapay Zekâ Kullanımı

Hedeflenen Müşteri Kitlesi Belirleme Algoritması

Kullanıcının, ihracatı belirlenen ürünlerin tercih edilen ticari tanımları perspektifinde iklimi, coğrafyası, sosyolojik ve demografik özelliklerinin yanında tüketim eğilimleri açısından benzer olan ülkelerin sınıflandırılması ve tespiti sonucunda en verimli şekilde potansiyel müşteri portföyüne yönlendirilmesi, bu sayede zamandan ve harcamalardan tasarruf edilmesi amaçlanır.

İhraç Edilecek Ürün Ticari Tanım Önceleme Algoritması 

Müşteri kitlesi belirleme algoritmasından elde edilen veriler ışığında, firmaların hitap ettiği tüketicilerin ihtiyaçlarına, beğenilerine yönelik ticari tanım belirlenmesi, bu doğrultuda ürün yapısının veya teknolojisinin gelişimine destek olunması amaçlanır.

Dış Pazara Sunulacak Ürünün Fiyatının Belirlenmesi Algoritması

Firmaların ihraç edeceği ürünün;

  • Hangi ülkelere, hangi para birimleri ile satıldığının, 
  • Tonaj analizi ve satıcı performans analizi yardımıyla birim fiyatlarının, 
  • Teslim tipi analizi ile lojistik maliyetlerinin

tespiti sonucu, bulunan üç değerin formüle edilmesi ile ürünün fiyatının belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanır.

Dönemsel Satış Analizi İle Dönemsel Fiyat Algoritması

Fiyatı yaklaşık olarak belirlenen ürünün dönemsel satış analizi yardımı ile değişik dönemlerdeki fiyatlarının değişkenliğinin ortaya konulması sayesinde uzun dönemli bir strateji oluşturmaya olanak sağlama amaçlanır

En Uygun İthalatçıların Önerilmesi Algoritması

Türkiye’den yapılan ithalatların analiz edilerek, ihracatçının ticaret alanı ile yakın konumdaki ve benzer ürün tanımlarına haiz ürünlerin satışları ile yapılan ithalatların incelenmesi ve en uygun ithalatçıların tahmin edilerek önerilmesi amaçlanır. 

İhracatçı Web Arama Motoru 

Yapay zeka destekli olan bu uygulama ile spesifik olarak belirli anahtar kelimeler üzerinden sonuç odaklı arama yapılması ve web üzerinden en güncel verilerin toplanması ile kullanıcılar kendi müşteri potröflerini oluşturabilmektedir.